번역 / 호텔


강좌 아르메니아어 - 호텔
강좌 아르메니아어 - 호텔
www.loecsen.com

한국어 아르메니아어
호텔 Հյուրանոց - Hyuranots
아파트 Բնակարան - Bnakaran
환영합니다 Բարի' գալուստ - Bari galust
빈 방 있나요? Ազատ սենյակ ունե՞ք - Azat hamar unek
방안에 욕실이 딸려 있나요? Սենյակում լոգարան կա՞ - Senyakum logaran ka?
일인용 침대 두 개를 원하시나요? Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մահճակա՞լ - Duq nakhyntrum eq mek teranots erku mahtchakal?
이인용 침대 하나를 원하시나요? Դուք ցանկանում եք երկտեղանո՞ց սենյակ - Duq tsankanum eq yerkteranots senyak?
욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Սենյակ լոգարանով- պատշգամբով - ցնցուղով - Senyak logaranov- patshgambov - tsntsurov
숙박과 아침식사 포함 Սենյակ նախաճաշով - Senyak naxatchashov
하루 밤에 얼마입니까? Որքա՞ն է մեկ գիշերվա արժեքը - Vorqan e mek gisherva arjeqy?
방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը - Nax ktsankanayi tesnel senyaky
네. 그럼요 Այո, իհարկե' - Ayo, iharke
고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Շնորհակալություն, սենյակը շատ լավն է - Shnorhakalutyun, senyaky shat lavn e
그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Կարո՞ղ եմ ամրագրել այս երեկոյի համար - Karor em amragrel ays erekoyi hamar?
저한텐 조금 비싸네요. Մի քիչ թանկ է ինձ համար, շնորհակալություն - Mi qitch tank e indz hamar, shnorhakalutyun
제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Կարո՞ղ եք հոգ տանել ուղեբեռիս համար - Karor eq hog tanel ureberis hamar?
제 방은 어디 인가요? Ներողություն, որտե՞ղ է գտնվում իմ սենյակը - Nerorutyun, orter e gtnvum im senyaky?
이층에 있습니다. Այն առաջին հարկում է - Ayn aradjin harkum e
엘리베이터가 있나요? Վերելակ կա՞ - Verelak ka?
엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Վերելակը ձախի վրա է - Verelaky dzaxi vra e
엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Վերելակը աջի վրա է - Verelaky adji vra e
세탁실이 어디 있나요 Որտե՞ղ է գտնվում լվացքատունը - Vorter e gtnvum lvatsqatuny?
세탁실은 일층에 있습니다 Այն առաջին հարկում է - Ayn aradjin harkum e
일층 Առաջին հարկ - Aradjin hark
Սենյակ - Senyak
세탁소 Լվացքատուն - Lvatsqatun
미용실 Վարսավիրանոց - Varsaviranots
주차장 Ավտոկանգառ - Avtokangar
회의실에서 만날까요? Որտե՞ղ է գտնվում նիստերի դահլիճը - Vorter e gtnvum nisteri dahlitchy?
회의실 Նիստերի դահլիճ - Nisteri dahlitch
온수물 수영장 Լողավազանը տաքացվում է - Loravazany taqacvum e
수영장 Լողավազան - Loravazan
저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Ինձ ժամը յոթին արթնացրե'ք, խնդրե'մ - Indz jamy yotin artnacreq, xndrem
열쇠 좀 주세요 Բանալին, խնդրե'մ - Banalin, xndrem
비밀번호 좀 알려 주세요 Քարտ-բանալին, խնդրե'մ - Qart-banalin, xndrem
저에게 연락 온 거 있나요? Ինձ համար հաղորդագրություն կա՞ - Indz hamar harordagrutyun ka?
네. 여기있어요 Այո, խնդրեմ դրանք - Ayo, xndrem dranq
아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Ոչ, ոչինչ չեք ստացել - Votch, votchintch tcheq statsel
어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Որտե՞ղ կարող եմ փող մանրել - Vorter karor em por manrel?
잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Կարող ե՞ք մանրել, խնդրեմ - Karor eq manrel, xndrem?
네. 얼마 바꾸실 건데요? Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել - Karor enq, vorqan eq tsankanum manrel
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기