번역 / 감정


강좌 아르메니아어 - 감정
강좌 아르메니아어 - 감정
www.loecsen.com

한국어 아르메니아어
당신네 나라가 맘에 들어요 Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը - Yes shat em sirum qo erkiry
사랑해요 Ես սիրում եմ քեզ - Yes sirum em qez
행복해요 Ես երջանիկ եմ - Yes erdjanik em
슬퍼요 Ես տխուր եմ - Yes txur em
기분이 좋아요 Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում - Yes indz ayster lav em zgum
추워요 Ես մրսում եմ - Yes mrsum em
더워요 Ես շոգում եմ - Yes shogum em
이건 너무 큰데요 Մեծ է - Mets e
이건 너무 작은데요 Փոքր է - Poqr e
딱 맞네요 Հիանալի է - Hianali e
오늘 저녁에 데이트 할래요? Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո - Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո - Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
좋은 생각이예요 Լավ միտք է - Lav mitq e
신이 나게 즐기고 싶어요 Ցանկանում եմ զվարճանալ - Tsankanum em zvartchanal?
별로 좋지 않은 생각인데요 Լավ միտք չէ - Lav mitq tche
오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ - Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
쉬고 싶어요 Ցանկանում եմ հանգստանալ - Uzum em hangstanal
운동하실래요? Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել - Ktsankanayir sportov zbarvel?
네, 기분전환을 좀 해야 해요 Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել - Ayo, indz petq e litsqatapvel
전 테니스를 해요 Ես թենիս եմ խաղում - Yes tenis em xarum
아니요, 전 꽤 피곤해요 Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ - Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기