번역 / 교통


강좌 아르메니아어 - 교통
강좌 아르메니아어 - 교통
www.loecsen.com

한국어 아르메니아어
실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Ներողություն, որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը - Nerorutyun, vorter e avtobusi kangary?
태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Ի՞նչ արժե Արևի քաղաքի տոմսը - Intch arjhe Arevi qaraqi tomsy?
이 기차는 어디로 가나요? Ներողություն, ու՞ր է մեկնում այս գնացքը - Nerorutyun, ur e meknum ays gnatsky?
이 기차는 태양시에 정차하나요? Այս գնացքը Արևի քաղաքում կանգնու՞մ է - Ays gnatsky Arevi qaraqum kangnum e?
태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Ե՞րբ է մեկնում Արևի քաղաքի գնացքը - Yerb e meknum Arevi qaraqi gnatsky?
태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Ե՞րբ է ժամանում Արևի քաղաքի գնացքը - Yerb e jamanum Arevi qaraqi gnatsky?
태양시 가는 표 하나 주세요 Տվե'ք ինձ Արևի քաղաքի մեկ տոմս, խնդրեմ - Tveq indz Arevi qaraqi mek toms, xndrem
기차 시간표를 아시나요? Գնացքների չվացուցակ ունե՞ք - Gnatskneri tchvatsutsak uneq?
버스 시간표 Ավտոբուսների չվացուցակ - Avtobusneri tchvatsutsak
태양시 가는 기차가 어디 있나요? Ո՞րն է Արևի քաղաք մեկնող գնացքը - Vorn e Arevi qarhaq meknor gnatsky?
저기에 있습니다 Ահա, այս - Aha, ays
감사합니다 Շնորհակալություն - Shnorhakalutyun
천만에요. 여행 잘 하세요 Չարժե: Բարի ճանապարհ - Tcharje: Bari tchanaparh
카센터 Ավտոսպասարկման կայան - Avtospasarkman kayan
주유소 Բենզալցակայան - Benzaltsakayan
꽉 채워 주세요 Խնդրում եմ լիցքավորել - Xndrum em litsqavorel
자전거 Հեծանիվ - Hetsaniv
중심지 Քաղաքի կենտրոն - Qaraqi kentron
교외 Արվարձան - Arvardzan
이곳은 큰 도시입니다 Սա մեծ քաղաք է - Sa mets qaraq e
이곳은 마을입니다 Սա գյուղ է - Sa gyur e
Սար - Ler
호수 Լիճ - Litch
시골, 농촌 Գյուղ - Gyur
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기