Vertimas / Išmokti


Mokytis albanų - Išmokti
Mokytis albanų - Išmokti
www.loecsen.com

Lietuvių Albanų
Ar nori išmokti naujų žodžių? Do të mësosh ca fjalë të reja? - dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Taip, žinoma Po, dakord! - pɔ dakɔɾd
Kaip tai vadinama? Si i thonë kësaj? - si i ɵɔnə kəsaj?
Tai yra stalas Është një tryezë. - əʃtə ɲə tɾyɛzə
Stalas, supranti? Një tavolinë, e kuptove? - ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Aš nesuprantu Nuk kuptoj. - nuk kuptɔj
Gal galėtum pakartoti? Mund ta përsërisësh, të lutem? - mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Gal galėtum kalbėti lėčiau? Mund të flasësh pak më me ngadalë? - mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Gal galėtum tai užrašyti? Mund ta shkruash, të lutem? - mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Aš supratau Kuptova! - kuptɔva

Loecsen Print
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas