Vertimas / Ieškoti


Mokytis albanų - Ieškoti
Mokytis albanų - Ieškoti
www.loecsen.com

Lietuvių Albanų
Ar sara yra čia? Është Sara aty, ju lutem? - əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Taip, ji yra čia Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
Ji išėjo Ka dalë - ka dalə
Galite jai paskambinti į mobilųjį Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Ar žinote, kur galėčiau ją surasti? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Ji yra darbe Ajo është në punë - ajɔ əʃtə nə punə
Ji yra savo namuose Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi
Ar julius čia yra? Është Zhyljeni aty, ju lutem? - əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Taip, jis yra čia Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
Jis išėjo Ka dalë - ka dalə
Ar žinote, kur galėčiau jį surasti? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Galite jam paskambinti į mobilųjį Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Jis yra darbe Ai është në punë - ai əʃtə nə punə
Jis yra savo namuose Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi

Loecsen Print
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas