Videos: English Pronunciation

english-with-a-smile

Vertimas / Baras


Mokytis anglų - Baras
Mokytis anglų - Baras
www.loecsen.com

Lietuvių Anglų
Baras The bar
Ar norėtum išgerti? Would you like to have a drink?
Gerti To drink
Taurė Glass
Su malonumu With pleasure
Ką tu užsisakysi? What would you like?
Ko galima išgerti? What's on offer?
Turime vandens arba vaisių sulčių There is water or fruit juices
Vanduo Water
Gal galite pridėti ledukų? Can you add some ice cubes, please?
Ledukai Ice cubes
Šokolado Chocolate
Pieno Milk
Arbatos Tea
Kavos Coffee
Su cukrumi With sugar
Su pienu With cream
Vyno Wine
Alaus Beer
Prašau arbatos A tea please
Prašau alaus A beer please
Ko norėtumėte išgerti? What would you like to drink?
Dvi arbatas prašau! Two teas please!
Du alaus prašau! Two beers please!
Nieko, ačiū Nothing, thanks
Į tave Cheers!
Į sveikatą! Cheers!
Sąskaitą, prašau Can we have the bill please?
Kiek aš moku? Excuse me, how much do I owe?
Dvidešimt eurų Twenty euros
Aš vaišinu It's on me

Loecsen Print
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas