Vertimas / Šeima


Mokytis anglų - Šeima
Mokytis anglų - Šeima
www.loecsen.com

Lietuvių Anglų
Ar čia turi giminių? Do you have family here?
Mano tėvas My father
Mano motina My mother
Mano sūnus My son
Mano dukra My daughter
Brolis A brother
Sesuo a sister
Draugas a friend
Draugė a friend
Mano draugas My boyfriend
Mano draugė My girlfriend
Mano vyras My husband
Mano žmona My wife
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas