Vertimas / Skaičiai


Mokytis ispanų - Skaičiai
Mokytis ispanų - Skaičiai
www.loecsen.com

Lietuvių Ispanų
Nulis Cero
Vienas Uno
Du Dos
Trys Tres
Keturi Cuatro
Penki Cinco
Šeši Seis
Septyni Siete
Aštuoni Ocho
Devyni Nueve
Dešimt Diez
Vienuolika Once
Dvylika Doce
Trylika Trece
Keturiolika Catorce
Penkiolika Quince
Šešiolika Dieciseis
Septyniolika Diecisiete
Aštuoniolika Dieciocho
Devyniolika Diecinueve
Dvidešimt Veinte
Dvidešimt vienas Veintiuno
Dvidešimt du Veintidos
Dvidešimt trys Veintres
Dvidešimt keturi Veinticuatro
Dvidešimt penki Veinticinco
Dvidešimt šeši Veintiseis
Dvidešimt septyni Veintisiete
Dvidešimt aštuoni Veintiocho
Dvidešimt devyni Veintinueve
Trisdešimt Treinta
Trisdešimt vienas Treinta y uno
Trisdešimt du Treinta y dos
Trisdešimt trys Treinta y tres
Trisdešimt keturi Treinta y cuatro
Trisdešimt penki Treinta y cinco
Trisdešimt šeši Treinta y seis
Keturiasdešimt Cuarenta
Penkiasdešimt Cincuenta
Šešiasdešimt Sesenta
Septyniasdešimt Setenta
Aštuoniasdešimt Ochenta
Devyniasdešimt Noventa
Šimtas Cien
Šimtas penki Ciento cinco
Du šimtai Doscientos
Trys šimtai Trecientos
Keturi šimtai Cuatrocientos
Tūkstantis Mil
Tūkstantis penki šimtai Mil quinientos
Du tūkstančiai Dos mil
Dešimt tūkstančių Diez mil
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas