Vertimas / Seima


Mokytis italų - Seima
Mokytis italų - Seima
www.loecsen.com

Lietuvių Italų
Gal galite man padėti? Mi può aiutare per favore ?
Aš pasiklydau Mi sono perso
Ko norėtumėte? Cosa desidera?
Kas atsitiko? Che è successo?
Kur galiu rasti vertėją? Dove posso trovare un interprete?
Kur yra artimiausia vaistinė? Dov'è la farmacia più vicina?
Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Puo' chiamare un medico per favore?
Nuo ko šiuo metu gydotės? Che cura segue al momento?
Ligoninė Un ospedale
Vaistinė Una farmacia
Gydytojas Un medico
Medicinos paslaugos Servizio medico
Aš pamečiau savo dokumentus Ho perso i documenti
Mano dokumentus pavogė Mi hanno rubato i documenti
Radinių biuras Ufficio degli oggetti smarriti
Pagalbos punktas Posto di soccorso
Atsarginis išėjimas Uscita di sicurezza
Policija La polizia
Dokumentai Documenti
Pinigai Soldi
Pasas Passaporto
Bagažas Bagagli
Ačiū, nereikia No, grazie
Palikite mane ramybėje! Lasciami in pace !
Išeikite! Vattene !

Loecsen Print
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas