Vertimas / Taksi


Mokytis japonų - Taksi
Mokytis japonų - Taksi
www.loecsen.com

Lietuvių Japonų
Taksi! タクシー! - takushī 
Kur norite važiuoti? どちらまで行かれますか? - dochira made ikare masu ka ?
Važiuoju į stotį 駅に行きたいのですが - eki ni iki tai no desu ga
Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » 日夜ホテルに 行きたいのですが - nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
Gal galite mane nuvežti į oro uostą? 空港までお願いできますか? - kūkō made onegai deki masu ka ?
Ar galite paimti mano bagažą? 荷物を お願いできますか? - nimotsu wo onegai deki masu ka?
Ar tai yra toli nuo čia? ここから遠いですか? - koko kara tōi desu ka?
Ne, šalia いいえ、すぐ近くです - iie, sugu chikaku desu
Taip, tai yra truputį toliau はい、少し遠いです - hai, sukoshi tōi desu
Kiek tai kainuos? いくら かかりますか? - ikura kakari masu ka?
Nuvežkite mane čia, prašau ここまで お願いします - koko made onegai shimasu
Į dešinę 右です - migi desu
Į kairę 左です - hidari desu
Tiesiai 真っ直ぐです - massugu desu
Čia ここです - koko desu
Ten あちらです - achira desu
Stop! ストップ! - stoppu!
Neskubėkite ゆっくりでいいですよ - yukkuri de ii desu yo
Ar galite man išrašyti sąskaitą? 領収書を お願いできますか? - ryōshūsho wo onegai deki masu ka?
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas