Vertimas / Taksi


Mokytis kroatų - Taksi
Mokytis kroatų - Taksi
www.loecsen.com

Lietuvių Kroatų
Taksi! Taxi! - taxi
Kur norite važiuoti? Kamo ćete? - kamo tchètè
Važiuoju į stotį Na kolodvor, molim - na kolodvor, molim
Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » U hotel Dan i Noć - ou hotel dan i notch
Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Možete li me odvesti na zračnu luku? - mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
Ar galite paimti mano bagažą? Možete li uzeti moju prtljagu? - mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
Ar tai yra toli nuo čia? Je li daleko odavde? - yé li daleko odavde
Ne, šalia Ne, blizu je - ne, blizou ye
Taip, tai yra truputį toliau Da, to je malo dalje - da, to yé malo dalye
Kiek tai kainuos? Koliko će koštati? - koliko tché kochtati
Nuvežkite mane čia, prašau Odvedite me tu - odvedité mé tou
Į dešinę Na desno - na desno
Į kairę Na lijevo - na liyevo
Tiesiai Samo ravno - samo ravno
Čia Tu je - tou ye
Ten Tamo je - tamo yé
Stop! Stop! - stop
Neskubėkite Ne morate se žuriti - né moraté sé jouriti
Ar galite man išrašyti sąskaitą? Mogu li dobiti račun, molim Vas? - mogou li dobiti ratchoun, molim vas

Loecsen Print
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas