Vertimas / Skaičiai


Mokytis rumunų - Skaičiai
Mokytis rumunų - Skaičiai
www.loecsen.com

Lietuvių Rumunų
Nulis Zero
Vienas Unu
Du Doi
Trys Trei
Keturi Patru
Penki Cinci
Šeši Şase
Septyni Şapte
Aštuoni Opt
Devyni Nouă
Dešimt Zece
Vienuolika Unsprezece
Dvylika Doisprezece
Trylika Treisprezece
Keturiolika Paisprezece
Penkiolika Cincisprezece
Šešiolika Șaisprezece
Septyniolika Şaptesprezece
Aštuoniolika Optsprezece
Devyniolika Nouăsprezece
Dvidešimt Douăzeci
Dvidešimt vienas Douăzeci şi unu
Dvidešimt du Douăzeci şi doi
Dvidešimt trys Douăzeci şi trei
Dvidešimt keturi Douăzeci şi patru
Dvidešimt penki Douăzeci şi cinci
Dvidešimt šeši Douăzeci şi şase
Dvidešimt septyni Douăzeci și șapte
Dvidešimt aštuoni Douăzeci şi opt
Dvidešimt devyni Douăzeci şi nouă
Trisdešimt Treizeci
Trisdešimt vienas Treizeci şi unu
Trisdešimt du Treizeci şi doi
Trisdešimt trys Treizeci şi trei
Trisdešimt keturi Treizeci şi patru
Trisdešimt penki Treizeci şi cinci
Trisdešimt šeši Treizeci şi şase
Keturiasdešimt Patruzeci
Penkiasdešimt Cincizeci
Šešiasdešimt Șaizeci
Septyniasdešimt Şaptezeci
Aštuoniasdešimt Optzeci
Devyniasdešimt Nouăzeci
Šimtas O sută
Šimtas penki O sută cinci
Du šimtai Două sute
Trys šimtai Trei sute
Keturi šimtai Patru sute
Tūkstantis O mie
Tūkstantis penki šimtai O mie cinci sute
Du tūkstančiai Două mii
Dešimt tūkstančių Zece mii
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas