Vertimas / Seima


Mokytis serbų - Seima
Mokytis serbų - Seima
www.loecsen.com

Lietuvių Serbų
Gal galite man padėti? Molim Vas, možete li mi pomoći? - molim vas, mojeté li mi pomotchi
Aš pasiklydau Izgubila sam se - izgoubila sam se
Ko norėtumėte? Šta želite ? - chta jelité
Kas atsitiko? Šta se dogodilo? - chta sé dogodilo
Kur galiu rasti vertėją? Gde mogu naći prevodioca? - gdé mogou natchi prevodiotsa
Kur yra artimiausia vaistinė? Gde se nalazi najbliža apoteka? - gdé sé nalazi nayblija apoteka
Gal galėtumėte iškviesti gydytoją? Možete li nazvati lekara, molim Vas? - mojeté li nazvati lekara, molim vas
Nuo ko šiuo metu gydotės? Da li ste trenutno pod terapijom? - da li sté trenoutno pod terapiyom
Ligoninė Bolnica - bolnitsa
Vaistinė Apoteka - apoteka
Gydytojas Doktor - doktor
Medicinos paslaugos Medicinska služba - meditsinska sloujba
Aš pamečiau savo dokumentus Izgubila sam isprave - izgoubila sam isprave
Mano dokumentus pavogė Neko mi je ukrao isprave - neko mi yé oukrao isprave
Radinių biuras Biro za izgubljene stvari - biro za izgoublyené stvari
Pagalbos punktas Stanica prve pomoći - stanitsa prvé pomotchi
Atsarginis išėjimas Izlaz u slučaju nužde - izlaz ou sloutchayu noujde
Policija Policija - politsiya
Dokumentai Isprave - isprave
Pinigai Novac - novats
Pasas Pasoš - pasoch
Bagažas Prtljag - prtlyag
Ačiū, nereikia Ne treba, hvala - né tréba, hvala
Palikite mane ramybėje! Pustite me na miru! - poustité mé na mirou
Išeikite! Sklonite se! - sklonité se
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas