+ 15 temų
Pagrindinės frazės, Pokalbis, Ieškoti, Laikas, Išsiskirti, Baras, Restoranas, Taksi, Transportas, Viešbutis, Paplūdimys, Šeima, Jausmai, Išmokti, Spalvos, Skaičiai, Seima,

Vertimas / Pokalbis


Mokytis vietnamiečių - Pokalbis
Mokytis vietnamiečių - Pokalbis


Lietuvių Vietnamiečių
Sveikas. Kaip tau sekasi? Xin chào. Dạo này em thế nào?
Sveikas. Viskas puiku, ačiū Xin chào. Em vẫn khỏe, cám ơn
Ar tu kalbi vietnamietiškai? Bạn có nói tiếng Việt không? - Bạn có nói tiếng Lít-va không?
Ne, aš nekalbu vietnamietiškai Không, tôi không nói tiếng Việt
Tik truputėlį Một chút thôi
Iš kokios šalies atvykai? Em đến từ đâu?
Kokia yra tavo tautybė? Em là người nước nào?
Aš esu lietuvis Tôi là người Lít-va
O ar tu čia gyveni? Còn anh, anh sống ở đây à?
Taip, aš čia gyvenu Ừ, anh sống ở đây
Mano vardas sara, o tavo? Em tên là Sarah, còn anh?
Julius Julien
Ką tu čia veiki? Bạn làm gì ở đây?
Atostogauju Em đang được nghỉ
Mes atostogaujame Bọn em đang được nghỉ
Aš atvykau verslo reikalais Em đang đi công tác
Aš čia dirbu Em làm việc ở đây
Mes čia dirbame Bọn em làm việc ở đây
Kur rekomenduojate pavalgyti? Quanh đây có những quán nào ngon ?
Ar netoliese yra muziejus? Có bảo tàng nào ở gần đây không?
Kur galėčiau prisijungti prie interneto? Tôi có thể dùng Internet ở đâu?

Loecsen Print

( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas