Vertimas / Skaičiai


Mokytis vietnamiečių - Skaičiai
Mokytis vietnamiečių - Skaičiai
www.loecsen.com

Lietuvių Vietnamiečių
Nulis Không
Vienas Một
Du Hai
Trys Ba
Keturi Bốn
Penki Năm
Šeši Sáu
Septyni Bảy
Aštuoni Tám
Devyni Chín
Dešimt Mười
Vienuolika Mười một
Dvylika Mười hai
Trylika Mười ba
Keturiolika Mười bốn
Penkiolika Mười lăm
Šešiolika Mười sáu
Septyniolika Mười bảy
Aštuoniolika Mười tám
Devyniolika Mười chín
Dvidešimt Hai mươi
Dvidešimt vienas Hai mốt
Dvidešimt du Hai hai
Dvidešimt trys Hai ba
Dvidešimt keturi Hai tư
Dvidešimt penki Hai lăm
Dvidešimt šeši Hai sáu
Dvidešimt septyni Hai bảy
Dvidešimt aštuoni Hai tám
Dvidešimt devyni Hai chín
Trisdešimt Ba mươi
Trisdešimt vienas Ba mốt
Trisdešimt du Ba hai
Trisdešimt trys Ba ba
Trisdešimt keturi Ba tư
Trisdešimt penki Ba lăm
Trisdešimt šeši Ba sáu
Keturiasdešimt Bốn mươi
Penkiasdešimt Năm mươi
Šešiasdešimt Sáu mươi
Septyniasdešimt Bảy mươi
Aštuoniasdešimt Tám mươi
Devyniasdešimt Chín mươi
Šimtas Một trăm
Šimtas penki Một trăm lẻ năm
Du šimtai Hai trăm
Trys šimtai Ba trăm
Keturi šimtai Bốn trăm
Tūkstantis Một nghìn
Tūkstantis penki šimtai Một ngàn năm trăm
Du tūkstančiai Hai nghìn
Dešimt tūkstančių Mười ngàn
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas