Vertimas / Restoranas


Mokytis vietnamiečių - Restoranas
Mokytis vietnamiečių - Restoranas
www.loecsen.com

Lietuvių Vietnamiečių
Restoranas Nhà hàng
Ar norėtum valgyti? Em có muốn ăn chút gì không?
Taip, ačiū Có, em muốn
Valgyti Ăn
Kur galime pavalgyti? Chúng tôi có thể ăn ở đâu?
Kur galime papusryčiauti? Chúng tôi có thể ăn trưa ở đâu?
Vakarienė Bữa tối
Pusryčiai Bữa sáng
Prašau! Xin lỗi
Prašau meniu! Vui lòng cho xin thực đơn !
Štai ir meniu! Thực đơn đây !
Ko labiau norėtum ? Mėsos ar žuvies ? Anh thích ăn món gì? Thịt hay cá?
Su ryžiais Kèm cơm
Su makaronais Kèm mỳ
Su bulvėmis Khoai tây
Su daržovėmis Rau
Kiaušinienės - omleto - virto kiaušinio Trứng bác - Trứng ốp lếp - Trứng la cốc
Duonos Bánh mỳ
Sviesto
Salotos Sa-lát
Desertas Tráng miệng
Vaisių Hoa quả
Ar galėčiau gauti peilį? Lấy giúp tôi một con dao với
Taip, tuoj jums atnešiu Vâng, tôi sẽ mang tới ngay
Peilis Một con dao
Šakutė Một cái nĩa
Šaukštas Một cái muỗng
Ar tai yra karštas patiekalas? Món này có ăn nóng không?
Taip, ir labai aštrus! Có, và rất cay nữa !
Karštas Nóng
Šaltas Lạnh
Aštrus Cay
Aš imsiu žuvį! Em sẽ ăn món cá
Aš taip pat Anh cũng vậy
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas