Vertimas / Taksi


Mokytis vietnamiečių - Taksi
Mokytis vietnamiečių - Taksi
www.loecsen.com

Lietuvių Vietnamiečių
Taksi! Taxi
Kur norite važiuoti? Anh muốn đi đâu ?
Važiuoju į stotį Tôi đến ga
Važiuoju į viešbutį « diena ir naktis » Tôi đến khách sạn Ngày và Đêm
Gal galite mane nuvežti į oro uostą? Vui lòng đưa tôi đến sân bay
Ar galite paimti mano bagažą? Mang hành lý giúp tôi được không ?
Ar tai yra toli nuo čia? Chỗ đó có xa đây không ?
Ne, šalia Không, ở ngay đây thôi
Taip, tai yra truputį toliau Có, hơi xa đấy
Kiek tai kainuos? Hết bao nhiêu tiền ?
Nuvežkite mane čia, prašau Làm ơn đưa tôi đến đó
Į dešinę Ở bên phải
Į kairę Ở bên trái
Tiesiai Ở phía trước
Čia Ở đây
Ten Ở kia
Stop! Dừng lại !
Neskubėkite Cứ bình tĩnh
Ar galite man išrašyti sąskaitą? Làm ơn viết ra giấy cho tôi được không ?
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas