+ 15 temų
Pagrindinės frazės, Pokalbis, Ieškoti, Laikas, Išsiskirti, Baras, Restoranas, Taksi, Transportas, Viešbutis, Paplūdimys, Šeima, Jausmai, Išmokti, Spalvos, Skaičiai, Seima,

Vertimas / Skaičiai


Mokytis vokiečių - Skaičiai
Mokytis vokiečių - Skaičiai


Lietuvių Vokiečių
Nulis Null
Vienas Eins
Du Zwei
Trys Drei
Keturi Vier
Penki Fünf
Šeši Sechs
Septyni Sieben
Aštuoni Acht
Devyni Neun
Dešimt Zehn
Vienuolika Elf
Dvylika Zwölf
Trylika Dreizehn
Keturiolika Vierzehn
Penkiolika Fünfzehn
Šešiolika Sechzehn
Septyniolika Siebzehn
Aštuoniolika Achtzehn
Devyniolika Neunzehn
Dvidešimt Zwanzig
Dvidešimt vienas Einundzwanzig
Dvidešimt du Zweiundzwanzig
Dvidešimt trys Dreiundzwanzig
Dvidešimt keturi Vierundzwanzig
Dvidešimt penki Fünfundzwanzig
Dvidešimt šeši Sechsundzwanzig
Dvidešimt septyni Siebenundzwanzig
Dvidešimt aštuoni Achtundzwanzig
Dvidešimt devyni Neunundzwanzig
Trisdešimt Dreißig
Trisdešimt vienas Einunddreißig
Trisdešimt du Zweiunddreißig
Trisdešimt trys Dreiunddreißig
Trisdešimt keturi Vierunddreißig
Trisdešimt penki Fünfunddreißig
Trisdešimt šeši Sechsunddreißig
Keturiasdešimt Vierzig
Penkiasdešimt Fünfzig
Šešiasdešimt Sechszig
Septyniasdešimt Siebzig
Aštuoniasdešimt Achtzig
Devyniasdešimt Neunzig
Šimtas Hundert
Šimtas penki Hundertfünf
Du šimtai Zweihundert
Trys šimtai Dreihundert
Keturi šimtai Vierhundert
Tūkstantis Tausend
Tūkstantis penki šimtai Eintausendfünfhundert
Du tūkstančiai Zweitausend
Dešimt tūkstančių Zehntausend

Loecsen Print

( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas