Tulkojums / Laiks


Mācīties albāņu valoda - Laiks
Mācīties albāņu valoda - Laiks
www.loecsen.com

Latviešu valoda Albāņu valoda
Kad tu esi atbraucis šeit? Kur arrin? - kuɾ arrin?
Šodien Sot - sɔt
Vakar Dje - djε
Divas dienas atpakaļ Që prej dy ditësh - cə pɾɛj dy ditəʃ
Cik ilgi tu paliec šeit? Sa do qëndrosh? - sa dɔ cəndɾɔʃ?
Es braucu prom rīt Largohem nesër - laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Es braucu prom parīt Largohem pasnesër - laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Es braucu prom pēc trim dienām Largohem për tri ditë - laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Pirmdiena E hënë - ε hənə
Otrdiena E martë - ε maɾtə
Trešdiena E mërkurë - ε məɾkuɾə
Ceturtdiena E enjte - ε εɲtε
Piektdiena E premte - ε pɾεmtε
Sestdiena E shtunë - ε ʃtunə
Svētdiena E dielë - ε diεlə
Janvāris Janar - janaɾ
Februāris Shkurt - ʃkuɾt
Marts Mars - maɾs
Aprīlis Prill - pɾiɫ
Maijs Maj - maj
Jūnija Qershor - cεɾʃɔɾ
Jūlijs Korrik - kɔrik
Augusts Gusht - ɡuʃt
Septembris Shtator - ʃtatɔɾ
Oktobris Tetor - tεtɔɾ
Novembris Nëntor - nəntɔɾ
Decembris Dhjetor - ðjεtɔɾ
Cikos tu brauc prom? Kur nisesh? - kuɾ nisɛʃ?
Astoņos no rīta Në mëngjes, në orën tetë - nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Astoņos piecpadsmit no rīta Në mëngjes, në orën tetë e një çerek - nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Astoņos trīsdesmit no rīta Në mëngjes në orën tetë e gjysmë - nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Astoņos četrdesmit piecās no rīta Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë - nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Sešos vakarā Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë - nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Es kavēju Jam me vonesë - jam mεvɔnεsə
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus