Tulkojums / Skaitļi


Mācīties angļu valoda - Skaitļi
Mācīties angļu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Angļu valoda
Nulle Zero
Viens One
Divi Two
Trīs Three
Četri Four
Pieci Five
Seši Six
Septiņi Seven
Astoņi Eight
Deviņi Nine
Desmit Ten
Vienpadsmit Eleven
Divpadsmit Twelve
Trīspadsmit Thirteen
Četrpadsmit Fourteen
Piecpadsmit Fifteen
Sešpadsmit Sixteen
Septiņpadsmit Seventeen
Astoņpadsmit Eighteen
Deviņpadsmit Nineteen
Divdesmit Twenty
Divdesmit viens Twenty-one
Divdesmit divi Twenty-two
Divdesmit trīs Twenty-three
Divdesmit četri Twenty-four
Divdesmit pieci Twenty-five
Divdesmit seši Twenty-six
Divdesmit septiņi Twenty-seven
Divdesmit astoņi Twenty-eight
Divdesmit deviņi Twenty-nine
Trīsdesmit Thirty
Trīsdesmit viens Thirty-one
Trīsdesmit divi Thirty-two
Trīsdesmit trīs Thirty-three
Trīsdesmit četri Thirty-four
Trīsdesmit pieci Thirty-five
Trīsdesmit seši Thirty-six
Četrdesmit Forty
Piecdesmit Fifty
Sešdesmit Sixty
Septiņdesmit Seventy
Astoņdesmit Eighty
Deviņdesmit Ninety
Simts One hundred
Simts pieci A hundred and five
Divi simti Two hundred
Trīs simti Three hundred
Četri simti Four hundred
Tūkstotis A thousand
Tūkstotis pieci simti A thousand five hundred
Divi tūkstoši Two thousand
Desmit tūkstoši Ten thousand
7.0/10 (4 balsošana)

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus