Tulkojums / Skaitļi


Mācīties arābu (marokas) valoda - Skaitļi
Mācīties arābu (marokas) valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Arābu (Marokas) valoda
Nulle زيرو - zirou
Viens واحد - wahed sahbi
Divi جوج - jouj atay afak?
Trīs تلاتة - tlata
Četri ربعة
Pieci خمسة - khamsa
Seši ستة
Septiņi سبعة
Astoņi تمنية
Deviņi تسعة
Desmit عشرة - achra
Vienpadsmit حضاش - hdach
Divpadsmit طناش - tnach
Trīspadsmit تلطاش - tltach
Četrpadsmit ربعطاش - rbaetach
Piecpadsmit خمسطاش - khamstach
Sešpadsmit سطاش - stach
Septiņpadsmit سبعطاش - sbaetach
Astoņpadsmit تمنطاش - tmantach
Deviņpadsmit تسعطاش - tsaetach
Divdesmit عشرين - echrin
Divdesmit viens واحد أو عشرين - wahid ou ichrin
Divdesmit divi تنين او عشرين - tnin ou ichrin
Divdesmit trīs تلاتة او عشرين - tlata ou ichrin
Divdesmit četri ربعة او عشرين
Divdesmit pieci خمسة أو عشرين - khamsa ou ichrin
Divdesmit seši ستة او عشرين - setta ou ichrin
Divdesmit septiņi سبعة او عشرين
Divdesmit astoņi تمنية او عشرين - tmanya ou ichrin
Divdesmit deviņi تسعة او عشرين
Trīsdesmit تلاتين - tlatin
Trīsdesmit viens واحد أو تلاتين - wahid ou tlatin
Trīsdesmit divi تنين او تلاتين - tnin ou tlatin
Trīsdesmit trīs تلاتة او تلاتين - tlata ou tlatin
Trīsdesmit četri ربعة او تلاتين
Trīsdesmit pieci خمسة أو تلاتين - khamsa ou tlatin
Trīsdesmit seši ستة او تلاتين - sitta ou tlatin
Četrdesmit ربعين
Piecdesmit خمسين - khamssin
Sešdesmit ستين - sittin
Septiņdesmit سبعين
Astoņdesmit تمانين
Deviņdesmit تسعين
Simts ميا
Simts pieci ميا او خمسين
Divi simti ميتين - mitin
Trīs simti تلت ميا
Četri simti ربع ميا
Tūkstotis ألف - alf
Tūkstotis pieci simti ألف أو خمس ميا - alf ou khamsemya
Divi tūkstoši ألفين - alfayn
Desmit tūkstoši عشرالاف - achralaf
8.5/10 (4 balsošana)

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus