Tulkojums / Skaitļi


Mācīties franču valoda - Skaitļi
Mācīties franču valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Franču valoda
Nulle Zéro
Viens Un
Divi Deux
Trīs Trois
Četri Quatre
Pieci Cinq
Seši Six
Septiņi Sept
Astoņi Huit
Deviņi Neuf
Desmit Dix
Vienpadsmit Onze
Divpadsmit Douze
Trīspadsmit Treize
Četrpadsmit Quatorze
Piecpadsmit Quinze
Sešpadsmit Seize
Septiņpadsmit Dix-sept
Astoņpadsmit Dix-huit
Deviņpadsmit Dix-neuf
Divdesmit Vingt
Divdesmit viens Vingt-et-un
Divdesmit divi Vingt-deux
Divdesmit trīs Vingt-trois
Divdesmit četri Vingt-quatre
Divdesmit pieci Vingt-cinq
Divdesmit seši Vingt-six
Divdesmit septiņi Vingt-sept
Divdesmit astoņi Vingt-huit
Divdesmit deviņi Vingt-neuf
Trīsdesmit Trente
Trīsdesmit viens Trente-et-un
Trīsdesmit divi Trente-deux
Trīsdesmit trīs Trente-trois
Trīsdesmit četri Trente-quatre
Trīsdesmit pieci Trente-cinq
Trīsdesmit seši Trente-six
Četrdesmit Quarante
Piecdesmit Cinquante
Sešdesmit Soixante
Septiņdesmit Soixante-dix
Astoņdesmit Quatre-vingts
Deviņdesmit Quatre-vingt-dix
Simts Cent
Simts pieci Cent-cinq
Divi simti Deux-cents
Trīs simti Trois-cents
Četri simti Quatre-cents
Tūkstotis Mille
Tūkstotis pieci simti Mille-cinq-cents
Divi tūkstoši Deux-mille
Desmit tūkstoši Dix-mille
10.0/10 (1 balsošana)

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus