Tulkojums / Skaitļi


Mācīties indonēziešu valoda - Skaitļi
Mācīties indonēziešu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Indonēziešu valoda
Nulle Enol
Viens Satu
Divi Dua
Trīs Tiga
Četri Empat
Pieci Lima
Seši Enam
Septiņi Tujuh
Astoņi Delapan
Deviņi Sembilan
Desmit Sepuluh
Vienpadsmit Sebelas
Divpadsmit Dua belas
Trīspadsmit Tiga belas
Četrpadsmit Empat belas
Piecpadsmit Lima belas
Sešpadsmit Enam belas
Septiņpadsmit Tujuh belas
Astoņpadsmit Delapan belas
Deviņpadsmit Sembilan belas
Divdesmit Dua puluh
Divdesmit viens Dua puluh satu
Divdesmit divi Dua puluh dua
Divdesmit trīs Dua puluh tiga
Divdesmit četri Dua puluh empat
Divdesmit pieci Dua puluh lima
Divdesmit seši Dua puluh enam
Divdesmit septiņi Dua puluh tujuh
Divdesmit astoņi Dua puluh delapan
Divdesmit deviņi Dua pulu sembilan
Trīsdesmit Tiga puluh
Trīsdesmit viens Tiga puluh satu
Trīsdesmit divi Tiga puluh dua
Trīsdesmit trīs Tiga puluh tiga
Trīsdesmit četri Tiga puluh empat
Trīsdesmit pieci Tiga puluh lima
Trīsdesmit seši Tigu puluh enam
Četrdesmit Empat pulu
Piecdesmit Lima puluh
Sešdesmit Enam puluh
Septiņdesmit Tujuh puluh
Astoņdesmit Delapan puluh
Deviņdesmit Sembilan puluh
Simts Seratus
Simts pieci Seratu lima
Divi simti Dua ratus
Trīs simti Tiga ratus
Četri simti Empat ratus
Tūkstotis Seribu
Tūkstotis pieci simti Seribu lima ratus
Divi tūkstoši Dua ribu
Desmit tūkstoši Sepuluh ribu
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus