Tulkojums / Skaitļi


Mācīties korejiešu valoda - Skaitļi
Mācīties korejiešu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Korejiešu valoda
Nulle 영 - Yeong
Viens 하나
Divi
Trīs
Četri
Pieci 다섯
Seši 여섯
Septiņi 일곱
Astoņi 여덟
Deviņi 아홉
Desmit
Vienpadsmit 열하나
Divpadsmit 열둘
Trīspadsmit 열셋
Četrpadsmit 열넷
Piecpadsmit 열다섯
Sešpadsmit 열여섯
Septiņpadsmit 열일곱
Astoņpadsmit 열여덟
Deviņpadsmit 열아홉
Divdesmit 스물
Divdesmit viens 스물 하나
Divdesmit divi 스물 둘
Divdesmit trīs 스물 셋
Divdesmit četri 스물 넷
Divdesmit pieci 스물 다섯
Divdesmit seši 스물 여섯
Divdesmit septiņi 스물 일곱
Divdesmit astoņi 스물 여덟
Divdesmit deviņi 스물 아홉
Trīsdesmit 서른
Trīsdesmit viens 서른 하나
Trīsdesmit divi 서른 둘
Trīsdesmit trīs 서른 셋
Trīsdesmit četri 서른 넷
Trīsdesmit pieci 서른 다섯
Trīsdesmit seši 서른 여섯
Četrdesmit 마흔
Piecdesmit
Sešdesmit 예순
Septiņdesmit 일흔
Astoņdesmit 여든
Deviņdesmit 아흔
Simts 백 - Baeg
Simts pieci 백오 - Baeg-o
Divi simti 이백 - Ibaeg
Trīs simti 삼백 - Sambaeg
Četri simti 사백 - Sabaeg
Tūkstotis 천 - Cheon
Tūkstotis pieci simti 천오백 - Cheon-obaeg
Divi tūkstoši 이천 - Icheon
Desmit tūkstoši 만 - Man
10.0/10 (2 balsošana)

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus