Tulkojums / Skaitļi


Mācīties lietuviešu valoda - Skaitļi
Mācīties lietuviešu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Lietuviešu valoda
Nulle Nulis
Viens Vienas
Divi Du
Trīs Trys
Četri Keturi
Pieci Penki
Seši Šeši
Septiņi Septyni
Astoņi Aštuoni
Deviņi Devyni
Desmit Dešimt
Vienpadsmit Vienuolika
Divpadsmit Dvylika
Trīspadsmit Trylika
Četrpadsmit Keturiolika
Piecpadsmit Penkiolika
Sešpadsmit Šešiolika
Septiņpadsmit Septyniolika
Astoņpadsmit Aštuoniolika
Deviņpadsmit Devyniolika
Divdesmit Dvidešimt
Divdesmit viens Dvidešimt vienas
Divdesmit divi Dvidešimt du
Divdesmit trīs Dvidešimt trys
Divdesmit četri Dvidešimt keturi
Divdesmit pieci Dvidešimt penki
Divdesmit seši Dvidešimt šeši
Divdesmit septiņi Dvidešimt septyni
Divdesmit astoņi Dvidešimt aštuoni
Divdesmit deviņi Dvidešimt devyni
Trīsdesmit Trisdešimt
Trīsdesmit viens Trisdešimt vienas
Trīsdesmit divi Trisdešimt du
Trīsdesmit trīs Trisdešimt trys
Trīsdesmit četri Trisdešimt keturi
Trīsdesmit pieci Trisdešimt penki
Trīsdesmit seši Trisdešimt šeši
Četrdesmit Keturiasdešimt
Piecdesmit Penkiasdešimt
Sešdesmit Šešiasdešimt
Septiņdesmit Septyniasdešimt
Astoņdesmit Aštuoniasdešimt
Deviņdesmit Devyniasdešimt
Simts Šimtas
Simts pieci Šimtas penki
Divi simti Du šimtai
Trīs simti Trys šimtai
Četri simti Keturi šimtai
Tūkstotis Tūkstantis
Tūkstotis pieci simti Tūkstantis penki šimtai
Divi tūkstoši Du tūkstančiai
Desmit tūkstoši Dešimt tūkstančių
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus