+ 15 tēmas
Pamatfrāzes, Saruna, Meklēt cilvēku, Laiks, Atvadīšanās, Bārs, Restorāns, Taksometrs, Transports, Viesnīcā, Pludmale, Ģimene, Emocijas, Vēlos iemācīties, Krāsas, Skaitļi, Ja ir radušās problēmas,

Tulkojums / Skaitļi


Mācīties poļu valoda - Skaitļi
Mācīties poļu valoda - Skaitļi


Latviešu valoda Poļu valoda
Nulle Zero
Viens Jeden
Divi Dwa
Trīs Trzy
Četri Cztery
Pieci Pięć
Seši Sześć
Septiņi Siedem
Astoņi Osiem
Deviņi Dziewięć
Desmit Dziesięć
Vienpadsmit Jedenaście
Divpadsmit Dwanaście
Trīspadsmit Trzynaście
Četrpadsmit Czternaście
Piecpadsmit Piętnaście
Sešpadsmit Szesnaście
Septiņpadsmit Siedemnaście
Astoņpadsmit Osiemnaście
Deviņpadsmit Dziewiętnaście
Divdesmit Dwadzieścia
Divdesmit viens Dwadzieścia jeden
Divdesmit divi Dwadzieścia dwa
Divdesmit trīs Dwadzieścia trzy
Divdesmit četri Dwadzieścia cztery
Divdesmit pieci Dwadzieścia pięć
Divdesmit seši Dwadzieścia sześć
Divdesmit septiņi Dwadzieścia siedem
Divdesmit astoņi Dwadzieścia osiem
Divdesmit deviņi Dwadzieścia dziewięć
Trīsdesmit Trzydzieści
Trīsdesmit viens Trzydzieści jeden
Trīsdesmit divi Trzydzieści dwa
Trīsdesmit trīs Trzydzieści trzy
Trīsdesmit četri Trzydzieści cztery
Trīsdesmit pieci Trzydzieści pięć
Trīsdesmit seši Trzydzieści sześć
Četrdesmit Czterdzieści
Piecdesmit Pięćdziesiąt
Sešdesmit Sześćdziesiąt
Septiņdesmit Siedemdziesiąt
Astoņdesmit Osiemdziesiąt
Deviņdesmit Dziewięćdziesiąt
Simts Sto
Simts pieci Sto pięć
Divi simti Dwieście
Trīs simti Trzysta
Četri simti Czterysta
Tūkstotis Tysiąc
Tūkstotis pieci simti Tysiąc pięćset
Divi tūkstoši Dwa tysiące
Desmit tūkstoši Dziesięć tysięcy

Loecsen Print

( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus