Tulkojums / Skaitļi


Mācīties portugāļu valoda - Skaitļi
Mācīties portugāļu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Portugāļu valoda
Nulle Zero
Viens Um
Divi Dois
Trīs Três
Četri Quatro
Pieci Cinco
Seši Seis
Septiņi Sete
Astoņi Oito
Deviņi Nove
Desmit Dez
Vienpadsmit Onze
Divpadsmit Doze
Trīspadsmit Treze
Četrpadsmit Catorze
Piecpadsmit Quinze
Sešpadsmit Dezasseis
Septiņpadsmit Dezassete
Astoņpadsmit Dezoito
Deviņpadsmit Dezanove
Divdesmit Vinte
Divdesmit viens Vinte e um
Divdesmit divi Vinte e dois
Divdesmit trīs Vinte e três
Divdesmit četri Vinte e quatro
Divdesmit pieci Vinte e cinco
Divdesmit seši Vinte e seis
Divdesmit septiņi Vinte e sete
Divdesmit astoņi Vinte e oito
Divdesmit deviņi Vinte e nove
Trīsdesmit Trinta
Trīsdesmit viens Trinta e um
Trīsdesmit divi Trinta e dois
Trīsdesmit trīs Trinta e três
Trīsdesmit četri Trinta e quatro
Trīsdesmit pieci Trinta e cinco
Trīsdesmit seši Trinta e seis
Četrdesmit Quarenta
Piecdesmit Cinquenta
Sešdesmit Sessenta
Septiņdesmit Setenta
Astoņdesmit Oitenta
Deviņdesmit Noventa
Simts Cem
Simts pieci Cento e cinco
Divi simti Duzentos
Trīs simti Trezentos
Četri simti Quatrocentos
Tūkstotis Mil
Tūkstotis pieci simti Mil e quinhentos
Divi tūkstoši Dois mil
Desmit tūkstoši Dez mil
9.0/10 (1 balsošana)

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus