Tulkojums / Skaitļi


Mācīties somu valoda - Skaitļi
Mācīties somu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Somu valoda
Nulle Nolla
Viens Yksi
Divi Kaksi
Trīs Kolme
Četri Neljä
Pieci Viisi
Seši Kuusi
Septiņi Seitsemän
Astoņi Kahdeksan
Deviņi Yhdeksän
Desmit Kymmenen
Vienpadsmit Yksitoista
Divpadsmit Kaksitoista
Trīspadsmit Kolmetoista
Četrpadsmit Neljätoista
Piecpadsmit Viisitoista
Sešpadsmit Kuusitoista
Septiņpadsmit Seitsemäntoista
Astoņpadsmit Kahdeksantoista
Deviņpadsmit Yhdeksäntoista
Divdesmit Kaksikymmentä
Divdesmit viens Kaksikymmentäyksi
Divdesmit divi Kaksikymmentäkaksi
Divdesmit trīs Kaksikymmentäkolme
Divdesmit četri Kaksikymmentäneljä
Divdesmit pieci Kaksikymmentäviisi
Divdesmit seši Kaksikymmentäkuusi
Divdesmit septiņi Kaksikymmentäseitsemän
Divdesmit astoņi Kaksikymmentäkahdeksan
Divdesmit deviņi Kaksikymmentäyhdeksän
Trīsdesmit Kolmekymmentä
Trīsdesmit viens Kolmekymmentäyksi
Trīsdesmit divi Kolmekymmnetäkaksi
Trīsdesmit trīs Kolmekymmentäkolme
Trīsdesmit četri Kolmekymmentäneljä
Trīsdesmit pieci Kolmekymmentäviisi
Trīsdesmit seši Kolmekymmentäkuusi
Četrdesmit Neljäkymmentä
Piecdesmit Viisikymmentä
Sešdesmit Kuusikymmentä
Septiņdesmit Seitsemänkymmentä
Astoņdesmit Kahdeksankymmentä
Deviņdesmit Yhdeksänkymmentä
Simts Sata
Simts pieci Sataviisi
Divi simti Kaksisataa
Trīs simti Kolmesataa
Četri simti Neljäsataa
Tūkstotis Tuhat
Tūkstotis pieci simti Tuhat viisisataa
Divi tūkstoši Kaksi tuhatta
Desmit tūkstoši Kymmenen tuhatta
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus