Tulkojums / Skaitļi


Mācīties spāņu valoda - Skaitļi
Mācīties spāņu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Spāņu valoda
Nulle Cero
Viens Uno
Divi Dos
Trīs Tres
Četri Cuatro
Pieci Cinco
Seši Seis
Septiņi Siete
Astoņi Ocho
Deviņi Nueve
Desmit Diez
Vienpadsmit Once
Divpadsmit Doce
Trīspadsmit Trece
Četrpadsmit Catorce
Piecpadsmit Quince
Sešpadsmit Dieciseis
Septiņpadsmit Diecisiete
Astoņpadsmit Dieciocho
Deviņpadsmit Diecinueve
Divdesmit Veinte
Divdesmit viens Veintiuno
Divdesmit divi Veintidos
Divdesmit trīs Veintres
Divdesmit četri Veinticuatro
Divdesmit pieci Veinticinco
Divdesmit seši Veintiseis
Divdesmit septiņi Veintisiete
Divdesmit astoņi Veintiocho
Divdesmit deviņi Veintinueve
Trīsdesmit Treinta
Trīsdesmit viens Treinta y uno
Trīsdesmit divi Treinta y dos
Trīsdesmit trīs Treinta y tres
Trīsdesmit četri Treinta y cuatro
Trīsdesmit pieci Treinta y cinco
Trīsdesmit seši Treinta y seis
Četrdesmit Cuarenta
Piecdesmit Cincuenta
Sešdesmit Sesenta
Septiņdesmit Setenta
Astoņdesmit Ochenta
Deviņdesmit Noventa
Simts Cien
Simts pieci Ciento cinco
Divi simti Doscientos
Trīs simti Trecientos
Četri simti Cuatrocientos
Tūkstotis Mil
Tūkstotis pieci simti Mil quinientos
Divi tūkstoši Dos mil
Desmit tūkstoši Diez mil
9.0/10 (2 balsošana)

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus