Alfabēts (Turku valoda)

1

 • A > Ağustos > Augusts
  Play
 • B > Bıçak > Nazis
  Play
 • C > Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta > Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
  Play
 • D > Dışarı çıktı > Viņa ir izgājusi
  Play
 • E > Eğlenmek istiyorum > Gribu izklaidēties
  Play
 • F > Afedersiniz tualetler nerede? > Kur ir tualete, lūdzu?
  Play
 • G > Gara gidiyorum > Man vajag uz staciju
  Play
 • ğ > Ağustos > Augusts
  Play
 • H > Hastane > Slimnīca
  Play
 • ı > Bıçak > Nazis
  Play
 • I > Iş gezisindeyim > Esmu komandējumā
  Play
 • J > Julian > Ar ko tu šeit nodarbojies?
  Play
 • K > Kırk > Četrdesmit
  Play
 • L > Letonca biliyor musun? > Vai tu runā turciski?
  Play
 • M > Makarnalı olsun > Ar marakoniem
  Play
 • N > Ne alırsın ? > Ko tu ņemsi?
  Play
 • O > O evde > Viņa ir mājās
  Play
 • P > Para > Nauda
  Play
 • R > Restoran > Restorāns
  Play
 • S > Sıcak > Silts
  Play
 • ş > Iş gezisindeyim > Esmu komandējumā
  Play
 • T > Tabii ki > Labprāt
  Play
 • U > ÜşüyorUm > Man ir auksti
  Play
 • V > Evet > Jā
  Play
 • Y > Ya sen, burada mı yaşıyorsun ? > Un tu, vai tu dzīvo šeit?
  Play
 • Z > Ezcane > Aptieka
  Play