Tulkojums / Skaitļi


Mācīties ukraiņu valoda - Skaitļi
Mācīties ukraiņu valoda - Skaitļi


Latviešu valoda Ukraiņu valoda
Nulle Нуль - Nul'
Viens Один - Odyn
Divi Два - Dva
Trīs Три - Try
Četri Чотири - Tchotyry
Pieci П'ять - P`jat'
Seši Шість - Shist'
Septiņi Сім - Sim
Astoņi Вісім - Visim
Deviņi Дев'ять - Dev`jat'
Desmit Десять - Desjat'
Vienpadsmit Одинадцять - Odynadtsjat'
Divpadsmit Дванадцять - Dvanadtsjat'
Trīspadsmit Тринадцять - Trynadtsjat'
Četrpadsmit Чотирнадцять - Tchotyrnadtsjat'
Piecpadsmit П'ятнадцять - P`jatnadtsjat'
Sešpadsmit Шістнадцять - Shistnadtsjat'
Septiņpadsmit Сімнадцять - Simnadtsjat'
Astoņpadsmit Вісімнадцять - Visilnadtsjat'
Deviņpadsmit Дев'ятнадцять - Dev`jatnadtsjat'
Divdesmit Двадцять - Dvadtsjat'
Divdesmit viens Двадцять один - Dvadtsjat' odyn
Divdesmit divi Двадцять два - Dvadtsjat' dva
Divdesmit trīs Двадцять три - Dvadtsjat' try
Divdesmit četri Двадцять чотири - Dvadtsjat' tchotyry
Divdesmit pieci Двадцять п'ять - Dvadtsjat' p`jat'
Divdesmit seši Двадцять шість - Dvadtsjat' shist'
Divdesmit septiņi Двадцять сім - Dvadtsjat' sim
Divdesmit astoņi Двадцять вісім - Dvadtsjat' visim
Divdesmit deviņi Двадцять дев'ять - Dvadtsjat' dev`jat'
Trīsdesmit Тридцять - Trydtsjat'
Trīsdesmit viens Тридцять один - Trydtsjat' odyn
Trīsdesmit divi Тридцять два - Trydtsjat' dva
Trīsdesmit trīs Тридцять три - Trydtsjat' try
Trīsdesmit četri Тридцять чотири - Trydtsjat' tchotyry
Trīsdesmit pieci Тридцять п'ять - Trydtsjat' p`jat'
Trīsdesmit seši Тридцять шість - Trydtsjat' shist'
Četrdesmit Сорок - Sorok
Piecdesmit П'ятдесят - P`jatdesjat
Sešdesmit Шістдесят - Shistdesjat
Septiņdesmit Сімдесят - Simdesjat
Astoņdesmit Вісімдесят - Visimdesjat
Deviņdesmit Дев'яносто - Dev`janosto
Simts Сто - Sto
Simts pieci Сто п'ять - Sto p`jat'
Divi simti Двісті - Dvisti
Trīs simti Триста - Trysta
Četri simti Чотириста - Tchotyrysta
Tūkstotis Тисяча - Tysjatcha
Tūkstotis pieci simti Тисяча п'ятсот - Tysjatcha p`jatsot
Divi tūkstoši Дві тисячі - Dvi tysjatchi
Desmit tūkstoši Десять тисяч - Desjat' tysjatch

Loecsen Print

( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus