Alfabēts (Vācu valoda)

1A
Abendessen
Vakariņas
2B
Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten?
Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
3C
Acht
Astoņi
4D
Danke für Ihre Hilfe
Pateicos par palīdzību
5E
Ein Arzt
Ārsts
6F
Fahren Sie mich hin bitte
Aizvediet mani šeit, lūdzu
7G
Garage
Automašīnu stāvvieta
8H
Haben Sie den Fahrplan des Zuges?
Vai Jums ir vilcienu saraksts?
9I
Ich arbeite hier
Es šeit strādāju
10J
Ja
11K
Kaffee
Kafiju
12L
Lassen Sie mich in Ruhe!
Lieciet man mieru!
13M
Mai
Maijs
14N
Nehmen Sie sich Zeit
Nesteidzieties
15O
Oktober
Oktobris
16P
Papiere
Dokumenti
17R
Reinigung
Ķīmiskā tīrītava
18S
Samstag
Sestdiena
19T
Tausend
Tūkstotis
20U
Und du, lebst du hier?
Un tu, vai tu dzīvo šeit?
21V
Verboten
Aizliegts
22W
Wann bist du hier angekommen?
Kad tu esi atbraucis šeit?
23Z
Zahlen bitte!
Sarēķiniet lūdzu