Tulkojums / Skaitļi


Mācīties vjetnamiešu  valoda - Skaitļi
Mācīties vjetnamiešu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Vjetnamiešu valoda
Nulle Không
Viens Một
Divi Hai
Trīs Ba
Četri Bốn
Pieci Năm
Seši Sáu
Septiņi Bảy
Astoņi Tám
Deviņi Chín
Desmit Mười
Vienpadsmit Mười một
Divpadsmit Mười hai
Trīspadsmit Mười ba
Četrpadsmit Mười bốn
Piecpadsmit Mười lăm
Sešpadsmit Mười sáu
Septiņpadsmit Mười bảy
Astoņpadsmit Mười tám
Deviņpadsmit Mười chín
Divdesmit Hai mươi
Divdesmit viens Hai mốt
Divdesmit divi Hai hai
Divdesmit trīs Hai ba
Divdesmit četri Hai tư
Divdesmit pieci Hai lăm
Divdesmit seši Hai sáu
Divdesmit septiņi Hai bảy
Divdesmit astoņi Hai tám
Divdesmit deviņi Hai chín
Trīsdesmit Ba mươi
Trīsdesmit viens Ba mốt
Trīsdesmit divi Ba hai
Trīsdesmit trīs Ba ba
Trīsdesmit četri Ba tư
Trīsdesmit pieci Ba lăm
Trīsdesmit seši Ba sáu
Četrdesmit Bốn mươi
Piecdesmit Năm mươi
Sešdesmit Sáu mươi
Septiņdesmit Bảy mươi
Astoņdesmit Tám mươi
Deviņdesmit Chín mươi
Simts Một trăm
Simts pieci Một trăm lẻ năm
Divi simti Hai trăm
Trīs simti Ba trăm
Četri simti Bốn trăm
Tūkstotis Một nghìn
Tūkstotis pieci simti Một ngàn năm trăm
Divi tūkstoši Hai nghìn
Desmit tūkstoši Mười ngàn

Loecsen Print
( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus