Vertalen / Gevoelens


Cursussen albanees - Gevoelens
Cursussen albanees - Gevoelens
www.loecsen.com

Nederlands Albanees
Ik hou erg van jouw land Më pëlqen shumë vendi juaj - mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Ik hou van je Të dashuroj - tə daʃuɾɔj
Ik ben blij Jam i lumtur - jam i lumtuɾ
Ik ben verdrietig Jam i trishtuar - jam i tɾiʃtuaɾ
Ik voel me goed hier Ndihem mirë këtu - ndihɛm miɾə kətu
Ik heb koud Kam ftohtë - kam ftɔhtə
Ik heb warm Kam vapë - kam vapə
Het is te groot Është shumë i madh - əʃtə ʃumə i mað
Het is te klein Është shumë i vogël - əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Het is perfect Është perfekt - əʃtə pɛɾfɛkt
Wil je vanavond uit? Do që të dalim sonte? - dɔ tə dalim sɔntɛ?
Ik zou graag uitgaan vanavond Do të më pëlqente të dilnim sonte - dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
Dat is een goed idee Është një ide e mirë - əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Ik wil me amuseren Dua të shkojmë të argëtohemi - dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
Dat is geen goed idee Nuk është ide e mirë - nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond Nuk kam dëshirë të dalim sonte - nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Ik wil rusten Dua të pushoj - dua tə puʃɔj
Wil je sporten? Do të bëjmë sport? - dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Ik heb ontspanning nodig Po, kam nevojë të dëfrehem! - pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Ik speel tennis Unë luaj tenis - unə luaj tɛnis
Nee bedankt, ik ben erg moe Jo, faleminderit. Jam i lodhur - jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
8.8/10 (5 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren