Vertalen / Getallen


Cursussen birmaans - Getallen
Cursussen birmaans - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Birmaans
Nul သုည / ၀ - thoN ŋya
Een တစ္ / ၁ - titʔ
Twee ႏွစ္ / ၂ - nhit'
Drie သံုး / ၃ - thouN
Vier ေလး / ၄ - léi
Vijf ငါး / ၅ - ŋa
Zes ေျခာက္ / ၆ - chaukʔ
Zeven ခုႏွစ္ / ၇ - kouN nhit'
Acht ရွစ္ / ၈ - chit ?
Negen ကိုး / ၉ - ko
Tien တစ္ဆယ္ / ၁၀ - thit sai
Elf ဆယ့္တစ္ / ၁၁ - seʔ titʔ
Twaalf ဆယ့္ႏွစ္ / ၁၂ - seʔ nhit'
Dertien ဆယ့္သံုး / ၁၃ - seʔthouN
Veertien တစ္ဆယ့္ေလး / ၁၄ - seʔ léi
Vijftien တစ္ဆယ့္ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
Zestien တစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၁၆ - seʔ chaukʔ
Zeventien တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၁၇ - seʔ kouN nhit
Achttien တစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၁၈ - seʔ chitʔ
Negentien ဆယ့္ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
Twintig ႏွစ္ဆယ္ / ၂၀ - nhit sai
Eenentwintig ႏွစ္ဆယ့္တစ္ / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
Tweeëntwintig ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
Drieëntwintig ႏွစ္ဆယ့္သံုး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
Vierentwintig ႏွစ္ဆယ့္ေလး / ၂၄ - nhit seʔ léi
Vijfentwintig ႏွစ္ဆယ့္ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
Zesentwintig ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၂၆ - nhit seʔ chauk
Zevenentwintig ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
Achtentwintig ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
Negenentwintig ႏွစ္ဆယ့္ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
Dertig သံုးဆယ္ / ၃၀ - thouN sai
Eenendertig သံုးဆယ့္တစ္ / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
Tweeëndertig သံုးဆယ့္ႏွစ္ / ၃၂ - thouN seʔ nhit
Drieëndertig သံုးဆယ့္သံုး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
Vierendertig သံုးဆယ့္ေလး / ၃၄ - thouN seʔ léi
Vijfendertig သံုးဆယ့္ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
Zesendertig သံုးဆယ့္ေျခာက္ / ၃၆ - thouN seʔ chauk
Veertig ေလးဆယ္ / ၄၀ - léi sai
Vijftig ငါးဆယ္ / ၅၀ - ŋa sai
Zestig ေျခာက္ဆယ္ / ၆၀ - chauk sai
Zeventig ခုႏွစ္ဆယ္ / ၇၀ - kouN nhit' sai
Tachtig ရွစ္ဆယ္ / ၈၀ - chit ? Sai
Negentig ကိုးဆယ္ / ၉၀ - ko sai
Honderd တစ္ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
Honderd vijf တစ္ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
Tweehonderd ႏွစ္ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
Driehonderd သံုးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
Vierhonderd ေလးရာ / ၄၀၀ - léi ya
Duizend တစ္ေထာင္ / ၁၀၀၀ - titʔ taung
Vijftienhonderd တစ္ေထာင့္ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
Tweeduizend ႏွစ္ေထာင္ / ၂၀၀၀ - nhit taung
Tienduizend တစ္ေသာင္း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung
10.0/10 (1 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren