Vertalen / Getallen


Cursussen bretons - Getallen
Cursussen bretons - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Bretons
Nul Netra e-bet
Een Unan
Twee Daou
Drie Tri
Vier Pevar
Vijf Pemp
Zes C’hwec’h
Zeven Seizh
Acht Eizh
Negen Nav
Tien Dek
Elf Unnek
Twaalf Daouzek
Dertien Trizek
Veertien Pevarzek
Vijftien Pemzek
Zestien C’hwezek
Zeventien Seitek
Achttien Triwec’h
Negentien Naontek
Twintig Ugent
Eenentwintig Unan warn-ugent
Tweeëntwintig Daou warn-ugent
Drieëntwintig Tri warn-ugent
Vierentwintig Pevar warn-ugent
Vijfentwintig Pemp warn-ugent
Zesentwintig C’hwec’h warn-ugent
Zevenentwintig Seizh warn-ugent
Achtentwintig Eizh warn-ugent
Negenentwintig Nav warn-ugent
Dertig Tregont
Eenendertig Unan ha tregont
Tweeëndertig Daou ha tregont
Drieëndertig Tri ha tregont
Vierendertig Pevar ha tregont
Vijfendertig Pemp ha tregont
Zesendertig C’hwec’h ha tregont
Veertig Daou-ugent
Vijftig Hanter-kant
Zestig Tri-ugent
Zeventig Dek ha tri-ugent
Tachtig Pevar-ugent
Negentig Dek ha pevar-ugent
Honderd Kant
Honderd vijf Kant pemp
Tweehonderd Daou c’hant
Driehonderd Tri c’hant
Vierhonderd Pevar c’hant
Duizend Mil
Vijftienhonderd Mil pemp kant
Tweeduizend Daou vil
Tienduizend Dek mil
10.0/10 (1 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren