Vertalen / Getallen


Cursussen catalaans - Getallen
Cursussen catalaans - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Catalaans
Nul Zero
Een Un / Una
Twee Dos
Drie Tres
Vier Quatre
Vijf Cinc
Zes Sis
Zeven Set
Acht Vuit
Negen Nou
Tien Deu
Elf Onze
Twaalf Dotze
Dertien Tretze
Veertien Catorze
Vijftien Quinze
Zestien Setze
Zeventien Disset
Achttien Divuit
Negentien Dinou
Twintig Vint
Eenentwintig Vint-i-u / Vint-i-un
Tweeëntwintig Vint-i-dos
Drieëntwintig Vint-i-tres
Vierentwintig Vint-i-quatre
Vijfentwintig Vint-i-cinc
Zesentwintig Vint-i-sis
Zevenentwintig Vint-i-set
Achtentwintig Vint-i-vuit
Negenentwintig Vint-i-nou
Dertig Trenta
Eenendertig Trenta-ú
Tweeëndertig Trenta-dos
Drieëndertig Trenta-tres
Vierendertig Trenta-quatre
Vijfendertig Trenta-cinc
Zesendertig Trenta-sis
Veertig Quaranta
Vijftig Cinquanta
Zestig Seixanta
Zeventig Setanta
Tachtig Vuitanta
Negentig Noranta
Honderd Cent
Honderd vijf Cent cinc
Tweehonderd Dos-cents
Driehonderd Tres-cents
Vierhonderd Quatre-cents
Duizend Mil
Vijftienhonderd Mil cinc-cents
Tweeduizend Dos mil
Tienduizend Deu mil

Loecsen Print
( 0 Beoordelingen )

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren