Vertalen / Strand


Cursussen chinees - Strand
Cursussen chinees - Strand
www.loecsen.com

Nederlands Chinees
Het strand 海滩 - hǎitān
Weet u waar ik een bal kan kopen? 您知道在哪里能买足球吗? - nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Er is een winkel in die richting 往这个方向走会有一家店 - wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
Een bal 足球 - zúqiú
Een verrekijker 望远镜 - wàngyuǎnjìng
Een pet 太阳帽 - tàiyáng mào
Een handdoek 浴巾 - yùjīn
Sandalen 拖鞋 - tuōxié
Een emmer 塑料桶 - sùliào tǒng
Zonnecrème 防晒霜 - fángshàishuāng
Zwembroek 游泳裤 - yóuyǒng kù
Zonnebril 太阳眼镜 - tài
Schaaldieren 贝壳类 - bèiké lèi
Zonnebaden 太阳浴 - tàiyáng yù
Zonnig 阳光明媚 - yángguāng míngmèi
Zonsondergang 日落 - rìluò
Parasol 遮阳伞 - zhē yángsǎn
Zon 太阳 - tàiyáng
Zonneslag 中暑 - zhòngshǔ
Is het gevaarlijk om hier te zwemmen? 这里游泳危险吗? - zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nee, het is niet gevaarlijk 不,不危险 - bù, bù wēixiǎn
Ja, het is verboden om hier te zwemmen 对,这里禁止游泳 - duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Zwemmen 游泳 - yóuyǒng
Golf 海浪 - hǎi làng
Zee 大海 - dàhǎi
Duin 沙丘 - shāqiū
Zand 沙 - shā
Welk weer voorspellen ze voor morgen? 明天天气如何? - míngtiān tiānqì rúhé
Het weer gaat veranderen 天气要变了 - tiānqì yào biàn le
Het gaat regenen 要下雨 - yào xiàyǔ
Het wordt zonnig 要出太阳 - yào chū tàiyáng
Het wordt erg winderig 要刮大风 - yào guā dà fēng
Zwempak 游泳衣 - yóuyǒng yī
Schaduw 影子 - yǐngzi
8.2/10 (13 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren