Vertalen / Restaurant


Cursussen chinees - Restaurant
Cursussen chinees - Restaurant
www.loecsen.com

Nederlands Chinees
Het restaurant 餐馆 - cānguǎn
Wil je iets eten? 你想吃点东西吗? - nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Ja, graag 是的,我想吃点东西 - shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Eten 吃饭 - chīfàn
Waar kunnen we eten? 我们到哪里去吃饭? - wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Waar kunnen we lunchen? 我们到哪里去吃午饭? - wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Het avondmaal 晚餐 - wǎncān
Het ontbijt 早餐 - zǎocān
Excuseer! 对不起,打扰一下! - duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
De menukaart, alstublieft! 请给我菜单 - qǐng gěi wǒ càidān
Hier is de menukaart! 这是菜单! - zhè shì càidān
Eet je liever vlees of vis? 你喜欢吃什么?肉还是鱼? - nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Met rijst 再加饭 - zài jiā fàn
Met pasta 再加意大利面 - zài jiā Yìdàlì miàn
Aardappels 土豆 - tǔdòu
Groenten 蔬菜 - shūcài
Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? - chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Brood 面包 - miànbāo
Boter 黄油 - huángyóu
Een salade 一份色拉 - yī fèn sè lā
Een toetje 一份甜点 - yī fèn tián diǎn
Fruit 水果 - shuǐguǒ
Hebt u een mes, alstublieft? 请问您有刀吗? - qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Ja, ik breng er u onmiddellijk een 有,我马上去拿 - yǒu wǒ mǎshàng qù ná
Een mes 刀 - dāo
Een vork 叉 - chā
Een lepel 勺子 - sháozi
Is dit een warme schotel? 这是热菜吗? - zhè shì rè cài ma
Ja, en erg pikant ook! 是的,而且很辣! - shìde érqiě hěn là
Warm 热 - 
Koud 冷 - lěng
Pikant 辣 - 
Ik neem vis! 我要一份鱼! - wǒ yào yī fèn yú
Ik ook 我也一样 - wǒ yě yīyàng
8.2/10 (13 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren