Vertalen / Getallen


Cursussen deens - Getallen
Cursussen deens - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Deens
Nul Nul
Een En
Twee To
Drie Tre
Vier Fire
Vijf Fem
Zes Seks
Zeven Syv
Acht Otte
Negen Ni
Tien Ti
Elf Elleve
Twaalf Tolv
Dertien Tretten
Veertien Fjorten
Vijftien Femten
Zestien Seksten
Zeventien Sytten
Achttien Atten
Negentien Nitten
Twintig Tyve
Eenentwintig Enogtyve
Tweeëntwintig Toogtyve
Drieëntwintig Treogtyve
Vierentwintig Fireogtyve
Vijfentwintig Femogtyve
Zesentwintig Seksogtyve
Zevenentwintig Syvogtyve
Achtentwintig Otteogtyve
Negenentwintig Niogtyve
Dertig Tredive
Eenendertig Enogtredive
Tweeëndertig Toogtredive
Drieëndertig Treogtredive
Vierendertig Fireogtredive
Vijfendertig Femogtredive
Zesendertig Seksogtredive
Veertig Fyrre
Vijftig Halvtreds
Zestig Tres
Zeventig Halvfjerds
Tachtig Firs
Negentig Halvfems
Honderd Hundrede
Honderd vijf Ethundredeogfem
Tweehonderd Tohundrede
Driehonderd Trehundrede
Vierhonderd Firehundrede
Duizend Tusind
Vijftienhonderd Ettusindfemhundrede
Tweeduizend Totusind
Tienduizend Titusind
8.8/10 (24 Beoordelingen) - 1 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren