Vertalen / Getallen


Cursussen duits - Getallen
Cursussen duits - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Duits
Nul Null
Een Eins
Twee Zwei
Drie Drei
Vier Vier
Vijf Fünf
Zes Sechs
Zeven Sieben
Acht Acht
Negen Neun
Tien Zehn
Elf Elf
Twaalf Zwölf
Dertien Dreizehn
Veertien Vierzehn
Vijftien Fünfzehn
Zestien Sechzehn
Zeventien Siebzehn
Achttien Achtzehn
Negentien Neunzehn
Twintig Zwanzig
Eenentwintig Einundzwanzig
Tweeëntwintig Zweiundzwanzig
Drieëntwintig Dreiundzwanzig
Vierentwintig Vierundzwanzig
Vijfentwintig Fünfundzwanzig
Zesentwintig Sechsundzwanzig
Zevenentwintig Siebenundzwanzig
Achtentwintig Achtundzwanzig
Negenentwintig Neunundzwanzig
Dertig Dreißig
Eenendertig Einunddreißig
Tweeëndertig Zweiunddreißig
Drieëndertig Dreiunddreißig
Vierendertig Vierunddreißig
Vijfendertig Fünfunddreißig
Zesendertig Sechsunddreißig
Veertig Vierzig
Vijftig Fünfzig
Zestig Sechszig
Zeventig Siebzig
Tachtig Achtzig
Negentig Neunzig
Honderd Hundert
Honderd vijf Hundertfünf
Tweehonderd Zweihundert
Driehonderd Dreihundert
Vierhonderd Vierhundert
Duizend Tausend
Vijftienhonderd Eintausendfünfhundert
Tweeduizend Zweitausend
Tienduizend Zehntausend
9.2/10 (332 Beoordelingen) - 4 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren