Vertalen / Getallen


Cursussen engels - Getallen
Cursussen engels - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Engels
Nul Zero
Een One
Twee Two
Drie Three
Vier Four
Vijf Five
Zes Six
Zeven Seven
Acht Eight
Negen Nine
Tien Ten
Elf Eleven
Twaalf Twelve
Dertien Thirteen
Veertien Fourteen
Vijftien Fifteen
Zestien Sixteen
Zeventien Seventeen
Achttien Eighteen
Negentien Nineteen
Twintig Twenty
Eenentwintig Twenty-one
Tweeëntwintig Twenty-two
Drieëntwintig Twenty-three
Vierentwintig Twenty-four
Vijfentwintig Twenty-five
Zesentwintig Twenty-six
Zevenentwintig Twenty-seven
Achtentwintig Twenty-eight
Negenentwintig Twenty-nine
Dertig Thirty
Eenendertig Thirty-one
Tweeëndertig Thirty-two
Drieëndertig Thirty-three
Vierendertig Thirty-four
Vijfendertig Thirty-five
Zesendertig Thirty-six
Veertig Forty
Vijftig Fifty
Zestig Sixty
Zeventig Seventy
Tachtig Eighty
Negentig Ninety
Honderd One hundred
Honderd vijf A hundred and five
Tweehonderd Two hundred
Driehonderd Three hundred
Vierhonderd Four hundred
Duizend A thousand
Vijftienhonderd A thousand five hundred
Tweeduizend Two thousand
Tienduizend Ten thousand
9.4/10 (206 Beoordelingen) - 2 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren