Vertalen / Getallen


Cursussen ests - Getallen
Cursussen ests - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Ests
Nul Null
Een Üks
Twee Kaks
Drie Kolm
Vier Neli
Vijf Viis
Zes Kuus
Zeven Seitse
Acht Kaheksa
Negen Üheksa
Tien Kümme
Elf Üksteist
Twaalf Kaksteist
Dertien Kolmteist
Veertien Neliteist
Vijftien Viisteist
Zestien Kuusteist
Zeventien Seitseteist
Achttien Kaheksateist
Negentien Üheksateist
Twintig Kakskümmend
Eenentwintig Kakskümmend üks
Tweeëntwintig Kakskümmend kaks
Drieëntwintig Kakskümmend kolm
Vierentwintig Kakskümmend neli
Vijfentwintig Kakskümmend viis
Zesentwintig Kakskümmend kuus
Zevenentwintig Kakskümmend seitse
Achtentwintig Kakskümmend kaheksa
Negenentwintig Kakskümmend üheksa
Dertig Kolmkümmend
Eenendertig Kolmkümmend üks
Tweeëndertig Kolmkümmend kaks
Drieëndertig Kolmkümmend kolm
Vierendertig Kolmkümmend neli
Vijfendertig Kolmkümmend viis
Zesendertig Kolmkümmend kuus
Veertig Nelikümmend
Vijftig Viiskümmend
Zestig Kuuskümmend
Zeventig Kuuskümmend kuus
Tachtig Kaheksakümmend
Negentig Üheksakümmend
Honderd Sada
Honderd vijf Viissada
Tweehonderd Kakssada
Driehonderd Kolmsada
Vierhonderd Nelisada
Duizend Tuhat
Vijftienhonderd Tuhat viissada
Tweeduizend Kaks tuhat
Tienduizend Kümme tuhat
10.0/10 (2 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren