Vertalen / Getallen


Cursussen fins - Getallen
Cursussen fins - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Fins
Nul Nolla
Een Yksi
Twee Kaksi
Drie Kolme
Vier Neljä
Vijf Viisi
Zes Kuusi
Zeven Seitsemän
Acht Kahdeksan
Negen Yhdeksän
Tien Kymmenen
Elf Yksitoista
Twaalf Kaksitoista
Dertien Kolmetoista
Veertien Neljätoista
Vijftien Viisitoista
Zestien Kuusitoista
Zeventien Seitsemäntoista
Achttien Kahdeksantoista
Negentien Yhdeksäntoista
Twintig Kaksikymmentä
Eenentwintig Kaksikymmentäyksi
Tweeëntwintig Kaksikymmentäkaksi
Drieëntwintig Kaksikymmentäkolme
Vierentwintig Kaksikymmentäneljä
Vijfentwintig Kaksikymmentäviisi
Zesentwintig Kaksikymmentäkuusi
Zevenentwintig Kaksikymmentäseitsemän
Achtentwintig Kaksikymmentäkahdeksan
Negenentwintig Kaksikymmentäyhdeksän
Dertig Kolmekymmentä
Eenendertig Kolmekymmentäyksi
Tweeëndertig Kolmekymmnetäkaksi
Drieëndertig Kolmekymmentäkolme
Vierendertig Kolmekymmentäneljä
Vijfendertig Kolmekymmentäviisi
Zesendertig Kolmekymmentäkuusi
Veertig Neljäkymmentä
Vijftig Viisikymmentä
Zestig Kuusikymmentä
Zeventig Seitsemänkymmentä
Tachtig Kahdeksankymmentä
Negentig Yhdeksänkymmentä
Honderd Sata
Honderd vijf Sataviisi
Tweehonderd Kaksisataa
Driehonderd Kolmesataa
Vierhonderd Neljäsataa
Duizend Tuhat
Vijftienhonderd Tuhat viisisataa
Tweeduizend Kaksi tuhatta
Tienduizend Kymmenen tuhatta
7.7/10 (3 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren