Vertalen / Getallen


Cursussen frans - Getallen
Cursussen frans - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Frans
Nul Zéro
Een Un
Twee Deux
Drie Trois
Vier Quatre
Vijf Cinq
Zes Six
Zeven Sept
Acht Huit
Negen Neuf
Tien Dix
Elf Onze
Twaalf Douze
Dertien Treize
Veertien Quatorze
Vijftien Quinze
Zestien Seize
Zeventien Dix-sept
Achttien Dix-huit
Negentien Dix-neuf
Twintig Vingt
Eenentwintig Vingt-et-un
Tweeëntwintig Vingt-deux
Drieëntwintig Vingt-trois
Vierentwintig Vingt-quatre
Vijfentwintig Vingt-cinq
Zesentwintig Vingt-six
Zevenentwintig Vingt-sept
Achtentwintig Vingt-huit
Negenentwintig Vingt-neuf
Dertig Trente
Eenendertig Trente-et-un
Tweeëndertig Trente-deux
Drieëndertig Trente-trois
Vierendertig Trente-quatre
Vijfendertig Trente-cinq
Zesendertig Trente-six
Veertig Quarante
Vijftig Cinquante
Zestig Soixante
Zeventig Soixante-dix
Tachtig Quatre-vingts
Negentig Quatre-vingt-dix
Honderd Cent
Honderd vijf Cent-cinq
Tweehonderd Deux-cents
Driehonderd Trois-cents
Vierhonderd Quatre-cents
Duizend Mille
Vijftienhonderd Mille-cinq-cents
Tweeduizend Deux-mille
Tienduizend Dix-mille
9.2/10 (165 Beoordelingen) - 2 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren