Vertalen / Getallen


Cursussen hongaars - Getallen
Cursussen hongaars - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Hongaars
Nul Nulla
Een Egy
Twee Kettő
Drie Három
Vier Négy
Vijf Öt
Zes Hat
Zeven Hét
Acht Nyolc
Negen Kilenc
Tien Tíz
Elf Tizenegy
Twaalf Tizenkettő
Dertien Tizenhárom
Veertien Tizennégy
Vijftien Tizenöt
Zestien Tizenhat
Zeventien Tizenhét
Achttien Tizennyolc
Negentien Tizenkilenc
Twintig Húsz
Eenentwintig Huszonegy
Tweeëntwintig Huszonkettő
Drieëntwintig Huszonhárom
Vierentwintig Huszonnégy
Vijfentwintig Huszonöt
Zesentwintig Huszonhat
Zevenentwintig Huszonhét
Achtentwintig Huszonnyolc
Negenentwintig Huszonkilenc
Dertig Harminc
Eenendertig Harmincegy
Tweeëndertig Harminckettő
Drieëndertig Harminchárom
Vierendertig Harmincnégy
Vijfendertig Harmincöt
Zesendertig Harminchat
Veertig Negyven
Vijftig Ötven
Zestig Hatvan
Zeventig Hetven
Tachtig Nyolcvan
Negentig Kilencven
Honderd Száz
Honderd vijf Százöt
Tweehonderd Kétszáz
Driehonderd Háromszáz
Vierhonderd Négyszáz
Duizend Ezer
Vijftienhonderd Ezerötszáz
Tweeduizend Kétezer
Tienduizend Tízezer
8.7/10 (14 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren