Vertalen / Getallen


Cursussen indonesisch - Getallen
Cursussen indonesisch - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Indonesisch
Nul Enol
Een Satu
Twee Dua
Drie Tiga
Vier Empat
Vijf Lima
Zes Enam
Zeven Tujuh
Acht Delapan
Negen Sembilan
Tien Sepuluh
Elf Sebelas
Twaalf Dua belas
Dertien Tiga belas
Veertien Empat belas
Vijftien Lima belas
Zestien Enam belas
Zeventien Tujuh belas
Achttien Delapan belas
Negentien Sembilan belas
Twintig Dua puluh
Eenentwintig Dua puluh satu
Tweeëntwintig Dua puluh dua
Drieëntwintig Dua puluh tiga
Vierentwintig Dua puluh empat
Vijfentwintig Dua puluh lima
Zesentwintig Dua puluh enam
Zevenentwintig Dua puluh tujuh
Achtentwintig Dua puluh delapan
Negenentwintig Dua pulu sembilan
Dertig Tiga puluh
Eenendertig Tiga puluh satu
Tweeëndertig Tiga puluh dua
Drieëndertig Tiga puluh tiga
Vierendertig Tiga puluh empat
Vijfendertig Tiga puluh lima
Zesendertig Tigu puluh enam
Veertig Empat pulu
Vijftig Lima puluh
Zestig Enam puluh
Zeventig Tujuh puluh
Tachtig Delapan puluh
Negentig Sembilan puluh
Honderd Seratus
Honderd vijf Seratu lima
Tweehonderd Dua ratus
Driehonderd Tiga ratus
Vierhonderd Empat ratus
Duizend Seribu
Vijftienhonderd Seribu lima ratus
Tweeduizend Dua ribu
Tienduizend Sepuluh ribu
8.2/10 (14 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren