Vertalen / Getallen


Cursussen italiaans - Getallen
Cursussen italiaans - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Italiaans
Nul Zero
Een Uno
Twee Due
Drie Tre
Vier Quattro
Vijf Cinque
Zes Sei
Zeven Sette
Acht Otto
Negen Nove
Tien Dieci
Elf Undici
Twaalf Dodici
Dertien Tredici
Veertien Quattordici
Vijftien Quindici
Zestien Sedici
Zeventien Diciassette
Achttien Diciotto
Negentien Diciannove
Twintig Venti
Eenentwintig Ventuno
Tweeëntwintig Ventidue
Drieëntwintig Ventitre
Vierentwintig Ventiquattro
Vijfentwintig Venticinque
Zesentwintig Ventisei
Zevenentwintig Ventisette
Achtentwintig Ventotto
Negenentwintig Ventinove
Dertig Trenta
Eenendertig Trentuno
Tweeëndertig Trentadue
Drieëndertig Trentatre
Vierendertig Trentaquattro
Vijfendertig Trentacinque
Zesendertig Trentasei
Veertig Quaranta
Vijftig Cinquanta
Zestig Sessanta
Zeventig Settanta
Tachtig Ottanta
Negentig Novanta
Honderd Cento
Honderd vijf Cento-cinque
Tweehonderd Duecento
Driehonderd Trecento
Vierhonderd Quattrocento
Duizend Mille
Vijftienhonderd Millecinquecento
Tweeduizend Duemila
Tienduizend Diecimila
8.9/10 (71 Beoordelingen) - 1 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren