Vertalen / Getallen


Cursussen japans - Getallen
Cursussen japans - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Japans
Nul ゼロ - zero
Een 一 - ichi
Twee 二 - ni
Drie 三 - san
Vier 四 - yon
Vijf 五 - go
Zes 六 - roku
Zeven 七 - nana
Acht 八 - hachi
Negen 九 - kyū
Tien 十 - 
Elf 十一 - jū ichi
Twaalf 十二 - jū ni
Dertien 十三 - jū san
Veertien 十四 - jū shi
Vijftien 十五 - jū go
Zestien 十六 - jū roku
Zeventien 十七 - jū nana
Achttien 十八 - jū hachi
Negentien 十九 - jū kyū
Twintig 二十 - ni jū
Eenentwintig 二十一 - ni jū ichi
Tweeëntwintig 二十二 - ni jū ni
Drieëntwintig 二十三 - ni jū san
Vierentwintig 二十四 - ni jū yon
Vijfentwintig 二十五 - ni jū go
Zesentwintig 二十六 - ni jū roku
Zevenentwintig 二十七 - ni jū nana
Achtentwintig 二十八 - ni jū hachi
Negenentwintig 二十九 - ni jū kyū
Dertig 三十 - san jū
Eenendertig 三十一 - san jū ichi
Tweeëndertig 三十二 - san jū ni
Drieëndertig 三十三 - san jū san
Vierendertig 三十四 - san jū yon
Vijfendertig 三十五 - san jū go
Zesendertig 三十六 - san jū roku
Veertig 四十 - yon jū
Vijftig 五十 - go jū
Zestig 六十 - roku jū
Zeventig 七十 - nana jū
Tachtig 八十 - hachi jū
Negentig 九十 - kyū jū
Honderd 百 - hyaku
Honderd vijf 百五 - hyaku go
Tweehonderd 二百 - ni hyaku
Driehonderd 三百 - san byaku
Vierhonderd 四百 - yon hyaku
Duizend 千 - sen
Vijftienhonderd 千五百 - sen go hyaku
Tweeduizend 二千 - ni sen
Tienduizend 一万 - ichi man
9.2/10 (19 Beoordelingen) - 1 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren