Vertalen / Getallen


Cursussen koreaans - Getallen
Cursussen koreaans - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Koreaans
Nul 영 - Yeong
Een 하나 - Hana
Twee 둘 - Dul
Drie 셋 - Ses
Vier 넷 - Nes
Vijf 다섯 - Daseos
Zes 여섯 - Yeoseos
Zeven 일곱 - Ilgob
Acht 여덟 - Yeodeolb
Negen 아홉 - Ahob
Tien 열 - Yeol
Elf 열하나 - Yeolhana
Twaalf 열둘 - Yeoldul
Dertien 열셋 - Yeolses
Veertien 열넷 - Yeolnes
Vijftien 열다섯 - Yeoldaseos
Zestien 열여섯 - Yeol-yeoseos
Zeventien 열일곱 - Yeol-ilgob
Achttien 열여덟 - Yeol-yeodeolb
Negentien 열아홉 - Yeol-ahob
Twintig 스물 - Seumul
Eenentwintig 스물 하나 - Seumul hana
Tweeëntwintig 스물 둘 - Seumul dul
Drieëntwintig 스물 셋 - Seumul ses
Vierentwintig 스물 넷 - Seumul nes
Vijfentwintig 스물 다섯 - Seumul daseos
Zesentwintig 스물 여섯 - Seumul yeoseos
Zevenentwintig 스물 일곱 - Seumul ilgob
Achtentwintig 스물 여덟 - Seumul yeodeolb
Negenentwintig 스물 아홉 - Seumul ahob
Dertig 서른 - Seoleun
Eenendertig 서른 하나 - Seoleun hana
Tweeëndertig 서른 둘 - Seoleun dul
Drieëndertig 서른 셋 - Seoleun ses
Vierendertig 서른 넷 - Seoleun nes
Vijfendertig 서른 다섯 - Seoleun daseos
Zesendertig 서른 여섯 - Seoleun yeoseos
Veertig 마흔 - Maheun
Vijftig 쉰 - Swin
Zestig 예순 - Yesun
Zeventig 일흔 - Ilheun
Tachtig 여든 - Yeodeun
Negentig 아흔 - Aheun
Honderd 백 - Baeg
Honderd vijf 백오 - Baeg-o
Tweehonderd 이백 - Ibaeg
Driehonderd 삼백 - Sambaeg
Vierhonderd 사백 - Sabaeg
Duizend 천 - Cheon
Vijftienhonderd 천오백 - Cheon-obaeg
Tweeduizend 이천 - Icheon
Tienduizend 만 - Man
8.4/10 (14 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren